top of page

第21屆創意創業大賞簡介會 @ Synergy XO Workshop on 12 Apr 2017

城市青年商會, 創意創業會 IEA , 第21屆創意創業大賞簡介會 成功完滿結束

SYNERGY榮幸成為JCI及IEA主辦第二十一屆創意創業大賞嘅場地贊助,身体力行以支持表揚本港創意創業者成就,同推動本港創業風氣。

週三的簡介會及嘉賓精采分享順利於Synergy XO的多用途場地舉行! 期待各創業家在創業大賞賽的演出!

IEA talk - 9

IEA talk - 9

IEA talk - 10

IEA talk - 10

IEA talk - 8

IEA talk - 8

IEA talk - 6

IEA talk - 6

IEA talk - 5

IEA talk - 5

IEA talk - 7

IEA talk - 7

IEA talk - 3

IEA talk - 3

IEA talk - 2

IEA talk - 2

bottom of page